Arbeidet med reguleringsarbeid for Oteren er igangsatt. Miljø-, plan- og driftsstyret har i møte 18.10.19, vedtatt at planprogram for videre arbeid. Planprogrammet gjør rede for hensikten med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning.

 

Det vil gis en orientering om igangsatt planarbeid på Otertun 14. november kl. 1800. Alle er velkommen.

Spørsmål eller kommentarer til planarbeidet kan rettes til Høgtuns Plankontor AS, telefon 90834114 både før, under og etter møtet. Kommunens kontaktperson er plan- og driftssjef Trond Arne Hoe, telefon 91363488.