Først av alt vil jeg takke alle innbyggere i Storfjord kommune som gav penger til årets viktige TV aksjon.

I tillegg til det som innbyggerne og bedrifter gav, har også Storfjord kommune gitt sitt bidrag på kr 5000 til aksjonen.

Jeg vil også rette en veldig stor takk til de bøssebærerne som på utrolig kort varsel stilte opp og sørget for at vi klarte å gjennomføre aksjonen.

Jeg er som ordfører meget stolt av givergleden og ikke minst stolt av de frivillige som stilte opp slik at vi fikk dekket nesten hele kommunen.

Tusen takk til dere alle sammen.

 

Med vennlig hilsen

Geir Varvik
ordfører