I dag vokser faktisk 450 millioner barn opp i krigs. Og konfliktområder, og det har aldri vært så mange barn på flukt i verden som i dag. Krigens brutaliteter er forferdelig for alle de millioner som blir berørt.

For veldig mange betyr dette at å gå på skole er helt utenkelig og håp om en god framtid kan en se langt etter.  Her er det nokk å se på hva som skjer i Ukraina og hva krigens elendigheter – brutalitet betyr for det enkelte menneske.

I Storfjord har vi alltid stilt opp for å hjelpe våre neste, noe jeg virkelig håper at vi også kan gjøre i år.

I den forbindelse trenger vi frivillige som kan hjelpe oss med å gå med bøsse

Søndag 22 oktober.

Jeg håper at noen av dere kan sette av 2 – 3 timer slik at vi får en god aksjon i Storfjord.

Det er selvsagt også lov for enkelt personer, skoler, lag eller foreninger til å ha egne arrangement til denne aksjonen.

 

Frivillige kan benytte følgende epost:

post@storfjord.kommune.no

geir.varvik@storfjord.kommune.no

 

Med vennlig hilsen

Geir Varvik, Ordfører