Aktuelle linker for oppdatert informasjon vedrørende flyktninger fra Ukraina pr 160322:  

https://udi.no/krisen-i-ukraina/ 
https://www.imdi.no/ukraina/