I vedtak fra Helsedirektoratet av 12.03.20 sier det:

«Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.»

 Det er konferert med Fylkesmannen i Troms og Finnmark i dag 14.03, som bekrefter at helsepersonell fra Norden er ansett for å være nøkkelpersonell, og er fritatt fra forbud mot reising/krysse grensen mellom Finland og Norge. Kommunelegen i Karasjok som er i sammenfallende situasjon, bekrefter lik praksis.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder
Balsfjord & Storfjord kommune
Telefon: +47 976 17720