De vil kun ta imot:

  • Restavfall
  • Trevirke
  • Jern

Det vil IKKE være anledning å levere inn farlig avfall og elektronisk avfall.

Det vil også være restriksjoner på trafikken inne på miljøstasjonen så følg henvisningen til de som jobber der.