Disse dagene er barnehagene stengt 2019/20:

August 2019

Onsdag 14.august

Høst

Kursdag ikke fastsatt (interkommunal)

Januar 2020

Torsdag 2.januar

Vår

Kursdag ikke fastsatt (interkommunal)

Mai 2020

Fredag 22.mai