Vi har fortsatt en del smitteverntiltak innført, det er ferietid, og vi har fortsatt adgang til hjemmekontor for en del av vårt personell.

Noen av våre bygg er sommerstengt, og i de byggene som er åpne kan du ikke ta deg fritt rundt i gangene for å oppsøke den du vil kontakte.

For legekontoret

  • se hjemmesiden for oppdatert info om åpningstider
  • ta kontakt digitalt hvis du kan for avtale

For sykehjemmet

  • adgang til besøk for pårørende
  • se hjemmesiden her for oppdatert info om besøkstider og avtale

For rådhuset

  • gjør avtale pr. tlf. eller e-post for å møte en saksbehandler
  • åpningstider 08.00-14.45 for serviceskranken, biblioteket og utstyrssentralen
  • telefontid sentralbordet 10.00-14.00