Ved besøk på sykehjem eller omsorgsboliger vil det fortsatt være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige scenario er å få smitte inn på sykehjem eller omsorgsboliger. Her bor de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, med størst disponering for alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Det har vist deg utfordrende å kontrollere bevegelsesmønsteret til besøkende, noe som betyr at sykehjemmet og omsorgsboligene må ha klare rutiner på besøk. 

Følgende retningslinjer gjelder for besøkende på sykehjem:

1. Du må avtale minst en time på forhånd, og må melde deg til kontoret. Alle besøkende må skrives inn i en besøksprotokoll. Dette for å lette arbeidet med smittesporing hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

2. Før ankomst:

 • Du må være 100% frisk. Ingen forkjølelse/ influensasymptomer.
 • Maksimalt fire personer inne samtidig.
 • Besøket kan være opp til to timer.
 • Kommer du fra et sted i Norge med høy smitte skal du unngå besøk frem til fem dager etter avreise fra dette stedet. Dessuten må det holdes to meters avstand til beboer og brukes munnbind.
 • Ved innreise fra utlandet må du vente i 10 dager før du kan besøke sykehjem (ut fra karantene i 10 dager).

3. Følg smittevernreglene inne på sykehjemmet:

 • Hold 1m avstand
 • Sprite hender ved adkomst og avreise.
 • Ikke bevege seg i felles stuer i avdelingene/ ikke kontakt med andre beboere.
 • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer.
 • Holde avstand på beboers rom.
 • Ikke klemme/ ikke ta på.

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i omsorgsboliger:

 • Du må være 100% frisk. Ingen forkjølese/ influensasymptomer.
 • Fellesarealer er stengt for besøkende.
 • Forøvrig anbefales samme retningslinjerfor smittevern som ved besøk på sykehjemmet.

 

Hans Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege - Storfjord kommune