Legg merke til at:
- Biblioteket er kveldsåpent på tirsdager igjen fra og med 10.8.
- Biblioteksfilialen i Skibotn er stengt frem til 12.8.
- Utstyrssentralen er stengt fram til 9.8

God sommer fra biblioteket!