Dato: lørdag 4. desember
Klokkeslett: kommer
Sted: Hatteng flerbrukshall
Påmelding: På sms til 478 38 674 innen 26. november

Arrangementet er støttet av UKM Arctic Troms og UKM Norge.