Alle som vil finne på noe sprekt som man har lyst til å få med på TV (båt stunt på fjorden, topptur på Falsnes i bunad og med sykkel

osv ) kan ta kontakt med oss på post@storfjord.kommune.no, og melde inn sted og stunt så skal vi sørge for at mediateamet blir informert. Vi kan jo ikke garantere at det kommer på TV, men muligheten finns.

 

Vi håper at så mange som mulig har lyst til å være publikum langs ruta denne dagen og gjerne at man pynter litt med flagg osv rundt hytter og hus.

Vi deler ut en premie til det beste bidraget. For å delta i konkurransen -> legg ut bilde på Facebook og tagg Storfjord kommune.