RØYK OG ASKE

Mandag 6. mai fra kl. 09.00 og til ut på ettermiddagen skal Storfjord Brann og redning gjennomføre brannøvelse i Oldersletta 9. Boligen skal brennes og nærliggende områder kan oppleve røyk og aske. Vi anbefaler å holde vinduer og dører lukket i denne perioden. Det er sent ut telefonvarsling til innbyggere vi tror vi oppleve dette. På grunn av vær og vind kan også andre oppleve røyk og aske.

MIDLERTIDIG STENGING AV VEI: OLDERSLETTA

Veien inn videre i boligfeltet Oldersletta (forbi nr. 9) vil bli stengt for all trafikk i samme periode. Kommunen har sendt ut telefonvarsling til de innbyggerne som blir direkte rammet. Vi anbefaler de som bor innenfor nr. 9 til å sette kjøretøyene de vil bruke mandag på parkeringsplassen utenfor rådhus/NAV i god tid på forhånd. Persontrafikk til og fra boligene må gjøres utenom veien.

DÅRLIG VANNTRYKK

Abonnenter i Brennaveien, Lillebrenna og Brennabrinken kan i samme tidsrom oppleve dårligere/bortfall av vanntrykk grunnet tapping av slokkevann. Vi har sendt ut telefonvarsling til de abonnentene som kan bli berørt.