Det tas forbehold om vær/ vind. Naboer bes holde dører og vinduer lukket. Eventuelle spørsmål kan rettes til brannmester på telefon 469 01 480.