Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

 

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/kommunedirektøren innen 13. desember.
Endelig behandling skjer i kommunestyret 14. desember 2023.