Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Midlene i fritidskortet skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger.

 

Mer informasjon om forsøket og utlysning av midler.

 

Kontaktpersoner i Bufdir:

Kjersti Eknes, tlf. 980 48 680, e-post: kjersti.eknes@bufdir.no
Åshild Husjord Selboe, tlf. 970 69 347, e-post: ashildhusjord.selboe@bufdir.no
Emina Simic, tlf. 466 17 925, e-post: emina.simic@bufdir.no

Spørsmål om Bufdirs søknadsportal skal rettes til Emina Simic.

 

Søknadsfrist: 14.02.2020