Vedtatt plankart i målestokk 1:2000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter kan lastes ned fra lenken under.
På grunn av korona-epidemien er Rådhuset stengt for publikum. Plandokumentene vil legges i servicetorget dersom det åpnes innen klagefristens utløp. Planident er 2015001.

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak om egengodkjenning

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til tirsdag 05.05.2020 . Klage på vedtak sendes som brev til:

Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN

Eller per epost til: post@storfjord.kommune.no

Forsendelsen merkes med Klage på vedtak for Reguleringsplan Nállovuohppi reiselivsområde.

Informasjon om klagerett kan leses ved å trykke her

Planen omfatter området vist på kartutsnittet:

planområde