Storfjord språksenter inviterer til markering med taler for dagen, servering av bidos og kaker. Gratis arrangement.

Bures boahtin! Velkommen!