På grunn av økt behov for renhold i skoler og barnehager knyttet til covid-19, er renholderne omprioritert og øvrig renhold ved kommunale bygg redusert der det er mulig. Dette betyr at gratis treningstid ikke kan utlyses som vanlig, men det er besluttet at svømmebassenget åpnes delvis med tilbud hver mandag fra og med 1. oktober. Treningstida lyses herved ut, med kort søknadsfrist: 27. september 2020.

Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst én skal dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget.

Søknad skal leveres elektronisk på dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=232&externalId=5425&languageCode=nb. Lag og foreninger som allerede har søkt treningstid mandager trenger ikke å søke på nytt.

Alle brukere må følge FHI sine retningslinjer for smittevern for idrettslig aktivitet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/