På grunn av økt behov for renhold i skoler og barnehager knyttet til covid-19, er renholderne omprioritert og øvrig renhold ved kommunale bygg redusert der det er mulig. Dette betyr at gratis treningstid ikke kan utlyses som vanlig, men det er besluttet at byggene åpnes delvis med to dager per uke per bygg fra og med 21. september:

  • Vestersidasenteret: mandag og onsdag
  • Flerbrukshallen: tirsdag og torsdag
  • Samfunnshuset: mandag og onsdag

Treningstida lyses herved ut, med kort søknadsfrist: 15. september 2020.

Søknad skal leveres elektronisk på dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=232&externalId=5425&languageCode=nb. Lag og foreinger som allerede har søkt, men på andre dager, kan sende kulturkontoret en e-post dersom det er ønskelig å endre dag/tid i søknaden.

Alle brukere må følge FHI sine retningslinjer for smittevern for idrettslig aktivitet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/

 

Foto: Aina S. Johansen