Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA) inviterer til workshops og debattarena på biblioteket. Så hold av datoene! 

DESIGNWORKSHOP FOR BARN
NODA inviterer til designworkshop med barn og unge i Storfjord. Det blir workshop både på mandag 21.8 og tirsdag 22.8, både på Skibotn og Hatteng. Temaet for workshopene er hvordan mennesker og dyr kan bo sammen i Arktis. Sammen skal vi finne kreative løsninger gjennom tegning, modellering og
samarbeid. Ingen forkunnskaper trengs.

Skibotn filial, mandag 21.8. klokken 17: Designskole for barn i alderen 8-12 år.

Hovedbiblioteket tirsdag 22.8. klokken 1230-1430: Designskole for 7.klasse, Hatteng skole

 

BarePrat-ARRANGEMENT

I tillegg inviteres det til BarePrat-arrangement for alle på hovedbiblioteket på tirsdagskveld. NODA ønsker å skape debatt om hva et Inkluderende Arktisk Byrom. Bli med å bidra til diskusjonen. Dette skriver NODA i sin invitasjon: “Folk i nord er usedvanlig gode til å bruke naturen, men stedene mellom byggene har et uforløst potensial. Vi beveger oss også i bebyggede strøk og opparbeidede steder her trenger litt ekstra kompetanse for å kunne utvikles. Kan byrommene skape bolyst? Føre til mer aktivitet? Tilfeldige, positive møter?”

Temastarter er Kjersti Monsen, daglig leder i NODA og prosjektleder for Inkluderende Arktiske Byrom.

Hovedbiblioteket tirsdag 22.8. klokken 19.00: BarePrat! Åpent arrangement for alle
 

 

Vil du lese mer om prosjektet? Du finner mer info på lenken her

Illustrasjon: Aztrid Novillo