Tom forteller at det per i dag er tre foreninger i Storfjord som rullerer på ansvaret for å legge til rette under bygdekinoen. Det er Storfjord motorsykkelklubb, Indre Storfjord Arbeiderlag og Oteren framlag.

Som at det ikke er nok å være leder i Storfjord motorsykkelklubb og jobbe under kinokveldene på Otertun, er Tom også engasjert på andre områder som skaper trivsel og gir tilbud for kommunens innbyggere. Han er også frivillig når det arrangeres kaffekveld i romjulen, Country-weekend, høstfest, motorsykkeltreff og mimre-konserter. Motorsykkelklubben har også arrangert scooterturer til Veltvannet og han er frivillig arbeider for å tilrettelegge for turstier.

 

Hvorfor har du valgt å jobbe som frivillig når det er kino på Otertun?

- Det er først og fremst for å holde bygdekinoen i gang og at folk har et kinotilbud her. Men jeg liker ellers å bidra med frivillig arbeid i lag og foreninger, og er opptatt av kultur.

 

Er dette noe du vil anbefale andre å gjøre?

- Jeg anbefaler absolutt andre å være frivillig når det er kino. Før hadde kinoen noen frivillige ungdommer som meldte seg for å hjelpe til på kinokveldene, men det er en stund siden. Vi oppfordrer fortsatt ungdommer og andre til å melde seg som frivillige hjelpere når det er kinokvelder i bygda.

 

Hvordan kan man melde seg for å bli frivillig arbeider i forbindelse med kinokveldene?

- Dersom man ønsker å jobbe som frivillig på kinokveldene kan hvem som helst melde seg. Gunn Sissel Mjøs er kontaktperson og kan treffes på tlf. 913 72 887. Hun er også kontaktperson for motorsykkelklubben.