Vi søker en prosjektleder som får ansvar for å igangsette og koordinere utviklingsarbeid både innad i NorIKT, men også i kommunene. Stillinga er midlertidig for ett år, men med mulighet for fast ansettelse etter ett år. Oppstart så snart som mulig. 

Følg linken under:

Annonse - Webcruiter