Om lokale lag/foreninger ønsker å samle personer fra sitt lokalmiljø i grendehus, samfunnshus el og foreta felles oppkobling så vil dette være bra. En oppnår da at personer som ikke er i stand til å delta digitalt på egenhånd også gis anledning.

Påmeldingen bør inneholde følgende informasjon:

  • Navn og opplysning om den påmeldte opptrer som privatperson eller på vegne av lag/forening.
  • E-postadresse og telefonnummer til den påmeldte

Alle påmeldte vil da få og tilsendt en invitasjon med lenke til digital oppkobling.

Planforslaget er et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Konsulentbedriften Rambøll har bistått samarbeidet i utarbeidelsen av planforslaget og vil også legge dette frem under folkemøtet.

Planforslaget finner du her!

Har du spørsmål til møtet eller gjennomføringen så kan du kontakte Lyngen kommune på telefon 77701000 eller post@lyngen.kommune.no

Vi ser frem til å møtes og tar gjerne mot innspill både fra privatpersoner eller lag/foreninger.

Vel møtt.

Høringsfristen for planforslaget er utvidet til 01.09.21.