Etter anbefalinger fra FHI Rekkefølgen for vaksinasjon med oppfriskningsdose skal i utgangspunktet følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjonen.  Ved oppfriskningsdose skal det gå minimum 6 mnd. mellom andre og tredje dose av koronavaksinen.

 

  1. Sykehjemsbeboere, og alle fra 85 år og eldre.
  2. 84 år - 75 år.
  3. 74 år - 65 år. 

 

  SLIK BLIR GJENNOMFØRINGEN

  • Alle som bor på sykehjemmet, får tilbud på sykehjemmet. Vaksinasjonen vil starte i uke 44. 
  • Deretter vil vaksinasjonen foregå på dagtid på helsestasjonen på Oteren. Innkalling vil komme ved oppringing fra mobil 982 89 167 eller pr. sms. 

 

Det er kun Pfizer-vaksinen som så langt er godkjent gitt som oppfriskningsdose (3. dose). Selv de som har fått Moderna eller Astra Zeneca tidligere, vil nå tilbys Pfizer. Dette gir uansett god beskyttelse og skal ikke innebære økt risiko for bivirkninger.