Klopp 2 (2)

Siden de første trimpostkassene blei etablert i området for omlag 20 år siden har området fått en økende poularitet blant turgåere, både de som er hjemmehørende i nærområdet og besøkende i helger og ferier. I de seinere årene har også området blitt en yndet stisykkeldestinasjon. I våte partier er det gjerne slik at det er ekstra synlig at mange grove skosåler og sykkeldekk har passert, og denne helga er målet å gjøre tiltak for å gjøre disse partiene bedre for alle. Stiene som er i fokus er de to stiene fra trykkbassenget og fra Olderelv camping til Hengen.

Arbeidet vil bestå av klopping, steinlegging, drenering og rydding, og det skal både bæres og bygges. Dugnaden ledes av Skibotn stisykkelforening, som ønsker alle som kan tenke seg å bidra velkommen til å være med, uansett om du er syklist, turgåer, gammel eller ung. Les mer her: https://www.facebook.com/events/3085843514840426/

Dugnaden er en del av prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning, og har fått tilskudd fra Troms fylkeskommune. Samarbeidspartnere er Storfjord kommune, Visit Lyngenfjord og Skibotn stisykkelforening.