Dette betyr at vi nå går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. september.

Det ekstraordinære forbudet mot ild som ble innført 2. august er nå opphevet.

 

Din ild - Ditt ansvar

Det vil fortsatt være tørt i skog og mark i tiden framover og vi er avhengige av at publikum er aktsomme og spiller på lag med brannvesenet.

Den som tenner ild er alltid ansvarlig, uansett hvor og når.

Med hilsen 

Rolf-Vidar Olsen, Brannsjef / Leder beredskap