Vi har startet prosess med å få dette i orden, men inntil dette skjer, er det viktig at dere abonnenter er klar over at vannet vil blir borte ca. 15 minutter etter at strømmen blir borte. Det vil ikke komme urenset vann ut på nettet og dermed vil det ikke bli kokepåbud på grunn av dette. Vi beklager det inntrufne og vil sende ut nytt varsel til dere når nødstrømsaggregatet igjen er i orden.

Vi vil forsøke å sende ut varsel til dere om planlagte strømutkoblinger som skal skje i denne perioden, så langt vi får vite om disse. Det er viktig at dere vet om dette og kan tappe vann i forkant av planlagte strømbrudd og innen 15 minutter når det skjer ikke-planlagte strømbrudd. Troms Kraft sender ut SMS til stømkundene sine om planlagte strømutkoblinger.

Vi er kjent med at det er planlagt strømutkobling førstkommende mandag 3. februar 2020 mellom kl. 10.00-11.00 og 14.00-15.00. I disse tidsrommene vil vannet forsvinne etter ca. 15 minutter. Vannet kommer tilbake etter at strømmen kommer tilbake. Det kan oppleves at det bli luft og det er lurt å tappe vann så nært vanninntaket i huset som mulig.

Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.