Samtidig er andre bestemmelser som tidligere kunne reguleres i politivedtekt, tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning.

Kommunens endringer nå skal hovedsakelig være slik at nåværende vedtekt for kommunen er i samsvar med Normalpolitivedtekten.

 

Kommunen v/formannskapet vil fremme forslag til endring av vedtekten i sitt møte 05.06.19, og deretter legge denne ut på offentlig høring.  Høringsfristen vil være 6 uker.  Forslag til ny vedtekt vil bli lagt ut på kommunens internettside.

 

Før formannskapet utarbeider forslag, kan innspill til kommunens utkast til ny politivedtekt kan sendes til post@storfjord.kommune.no  innen 28. mai 2019.