Hovednummer til kommunen er fortsatt det samme, 77 21 28 00

Se vår veiledning til ringesløyfer her.

Hovednummer til den enkelte avdeling finner du under menyvalget Kontaktliste institusjoner 

Du kan også søke opp en enkelt ansatt Kontaktliste ansatte og ringe direktenummer til vedkommende.