Som vanlig er konkurransen delt inn i tre klasser. Man kan velge om man går til et antall ulike kasser avhengig av hvilken klasse man deltar i eller om man går til ei eller noen få kasser i sitt nærområde og samler poeng. Man kan altså enten velge​ ulike kasser eller​ samle poeng. Det er fra og med i år også mulig å samle poeng i topptur-konkurransen.

  1. Barn (0 - t.o.m. det året du fyller 17 år) - minst 10 ulike kasser eller 100 poeng
  2. Voksne - minst ulike 20 kasser eller 250 poeng
  3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede - minst 10 ulike kasser eller 100 poeng
  4. 5 på topp: Minst 5 ulike toppturkasser/ eller 250 toppturpoeng (over 1000 moh.). Kun en klasse.  

Det er foran årets sesong gjort noen justeringer i gradering og poeng. For å få bedre samsvar mellom poengfordelingen mellom de ulike graderingene gir i år grønn 5 poeng, blå 10 poeng, rød 20 poeng (tidligere 30 poeng) og svart 50 poeng. Graderingene er også revidert, og følgende løyper er gradert opp et nivå: Kitdalshyttene, Elvevolldalen, Langdalen, Borri, Norddalen, Skolehytta, Steindalsbreen og Tyskveien. Vi håper at dette vil gi mer lik uttelling mellom turene.

Som vanlig blir det ordførertur for å markere sesongstarten, og datoen er satt til torsdag 3. juni klokka 17.30. I år går turen til Kielva. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Her finner du konkurranseskjema for postkassetrimmen og 5 på topp. Konkurranseskjemaet er oppdatert med poeng. Dersom du foretrekker å bruke elektronisk registrering på telltur.no, er det veldig viktig at du melder deg på konkurransen(e) FØR du begynner å registrere poeng. Hvordan dette gjøres framgår på sida. Du kan også laste ned appen gratis.

Foto: Camilla Fagerhaug