Vi vil gjerne møte bedrifter som er direkte berørt av restriksjonene i forbindelse med covid 19 viruset, og få en tilbakemelding på om kompensasjonstiltakene har hjulpet. Eller om din bedrift «faller mellom to stoler» og ikke får den hjelpen den burde. Tilbakemeldingene vil bli videreformidlet direkte til departementet slik at «hull» i systemet kan tettes. Vi ønsker også å se på om det er noe kommunen kan gjøre for å hjelpe de bedriftene som sliter.

Det er åpnet for arrangement med inntil 50 deltakere og det vil bli iverksatt tiltak for å imøtekomme de krav som stilles til slike arrangement.

Fra Storfjord kommune stiller ordfører Geir Varvik, rådmann Willy Ørnebakk, næringsrådgiver Odd Geir Fagerli, og fra Halti Næringshage kommer Einar Hamnvik og Jonny Mikkelsen.

Gi gjerne tilbakemelding om du og din bedrift kommer til Odd Geir på tlf. 400 28 802