Minnestund for finske soldater
Minnestund for finske soldater

Så langt vi kjenner til var korporal Lohti fra Kalajohki, mens korporal Siltanen var fra Viborg. De tilhørte det finske armékorpset, og døde i tysk fangenskap i Norge, bare 20 og 21 år gamle. Minnesteinen blei reist av den finske foreninga for krigsfanger, og blei avduket på Hatteng kirkegård 6. juni 1992.

Gjennom den finske ambassadøren støtter det finske utenriksministeriet og forsvarsministeriet beslutninga om at gravene skal få krigsgravstatus. Bildene er fra 17. september 2013, da den finske veteranforening (Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry) arrangerte minnestund for soldatene. Også denne foreninga støtter varmt det norske initiativet.

Krigsgravstatus innebærer at gravene får et varig vern, at de skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier. Ansvaret for å følge opp dette ligger hos Storfjord menighetsråd, som har gravplassansvar, og Kulturdepartementet gir et fast tilskudd til å følge opp dette ansvaret.

Gravstedet til de to korporalene fortsetter på denne måten å være en viktig påminnelse om vår krigshistorie.