Årets feiesesong nærmer seg og flere vil allerede nå ha mottat varsel om feiing. 

Først ut er Storfjord kommune og de fleste boliger/fritidsboliger vil få feievarsel i løpet av mai, juni.

Det varsles hovedsakelig med SMS, enkelte vil motta varsel i Altinn eller som brev post. Det er viktig at dette varslet besvares. Flere hundre varsel kan gå ut på en dag og feieren vil kun besøke de som har gitt positiv tilbakemelding i forkant av gjennomførings dato. Hvis huseier ikke har mulighet til å klargjøre for feiing på varslet dato må også dette formidles til feier slik at ny avtale kan settes opp. 

I dag feies alle skorsteiner etter behov og intervall settes av feier etter siste utførte feiing. Er ikke feiing utført av forskjellige årsaker så vil varsel sendes ut hvert år til man kommer i dialog med eier.

Vi minner om at feiing/tilsyn av fyringsanlegg er lovpålagt og dekkes av den Kommunale feie/tilsynsavgiften. Feiing/tilsyn utføres etter arbeidstilsynets veiledninger og huseier må tilrettelegge etter disse. Om du er usikker på om adkomsten til din skorstein er tilfredsstillende kontakt feier for befaring.

Med dette ønsker vi alle våre innbyggere i de 3 samarbeidskommunene god sommer.

Vi ses på feiing.