De som har koder til treningsrommet som går ut i løpet av perioden, og som ønsker disse forlenget, må ta kontakt innen 12. desember.