På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Dette er endringene:

  • Grensene for inntekt er økt
  • Reglene for formue er midlertidig fjernet
  • Ekstrautbetaling av strømstøtte til alle bostøttemottakere

Søknadsfristen for januar er 31. januar. Da får du vedtak og utbetaling 18. februar. For februar er søknadsfristen 25. februar, med vedtak og utbetaling 18. mars.

Du kan lese mer om endringene på husbanken.no. Der kan du også sjekke inntektsgrensene, beregne bostøtten med bostøttekalkulatoren og søke på bostøtte.