Vi kan nå melde om at Skibotnløypa er åpen fra Gammelveien til Trollvikleiren. Parasløypa er åpen opp til Musbakken.

Vi gjør oppmerksom på at det er til en hver tid statusoversikten på våre nettsider som er gjeldene for åpning og stengning av løypene.
https://www.storfjord.kommune.no/status-snoescooterloeypene.5947088-403621.html

Følg også med på www.varsom.no for informasjon om fare for snøskred. Oppfordring om å unngå ferdsel utenfor oppmerket trasé i rasutsatte områder (over 30 graders helning) bør etterfølges.