Det er forbudt å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med fastbundne garnredskaper, stang og håndsnøre i sjøen utenfor Skibotnelva og Signaldalselva. Det er selvfølgelig forbud mot fiske i elvene også.

Kart over fredningsområdene finnes på https://www.nordatlas.no/friluftsliv (Velg «Friluftsliv», «DOK-Natur» og «Fredningssoner i sjøen nær vassdrag»).

skibotnelvaInnenfor rett linje trukket fra Falsnesodden til Røykeneset er det ikke lov å fiske.

SignaldalelvaInnenfor rett linje trukket fra Kvalneset (på vestsiden av Storfjorden) til Kvesmenes (på østsiden av fjorden) er det ikke lov å fiske.