På grunn av overgang til nytt økonomisystem er økonomiavdelingen forsinket med utsendelse av faktura i januar, og i hovedsak gjelder dette fast fakturering som husleie, abonnement trygghetsalarm, kost/plass betaling. Vi beklager ulempen dette medfører for innbyggerne!