Fosseveien er stengt for gjennomkjøring. Veien er fortsatt åpen i begge ender.