Fra lørdag 5. september til søndag 13. september arrangeres årets utgave av Friluftslivets Uke. Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som arrangerer friluftsaktiviteter den aktuelle uka kan søke om penger fra Forum for natur og friluftsliv Troms. 

Alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om penger fra Forum for natur og friluftsliv Troms. Pengene skal brukes til lavterskel aktiviteter ute, nærtur, #nattinaturen og kurs som er åpne for allmennheten. 

Søknadssummen begrenses oppad til 3000 kr pr arrangement, men for #nattinaturen + annen tur dagen etter kan man søke om opptil 5000 kr.Fristen for søknader er 30 juni. Etter denne dato behandles søknader i henhold til eventuell resterende pott.  Søknader som kommer inn etter 13 september blir ikke behandlet.

Hvordan søker du?

  1. Send en enkel søknad til troms@fnf-nett.no der du kort beskriver arrangementet, hvem som arrangerer, målgruppe og hvor mange som kan delta.
  2. Midlene utbetales etter endt arrangement – fristen for rapportering er 15 oktober.
  3. Det er et krav at arrangementet registreres i kalenderen for FU her:  https://friluftslivetsuke.no/ (FNF Troms kan hjelpe deg med å legge inn ved behov.)
  4. Smittevern- alle som søker må følge oppdaterte råd og anbefalinger i henhold til Folkehelseinstituttet. Veiledere kan finnes her: https://www.fhi.no/ og eksempelvis https://www.dnt.no/koronaberedskap/ - dere kan også henvende dere til FNF Troms så hjelper vi med eventuelle spørsmål og råd.

 

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt, det viktigste er at vi sammen kan få til en flott feiring av naturglede, helse og variert friluftsliv for alle denne uka!

Her finner du nettsiden til: Friluftslivets uke

 

Forum for natur og friluftsliv Troms

Christine Myrseth, fylkeskoordinator, tlf 951 75 403

Følg FNF Troms på facebook

Les mer på vår nettside