Målgruppe

Kurset passer for deg som opplever belastninger i arbeids- og/ eller privatliv, og som ønsker å lære metoder og teknikker for bedre å kunne mestre belastende og stressende situasjoner. Belastning er en opplevelse av manglende kontroll og mestring. Tegn/ symptomer på dette kan være: tretthet og slitenhet, muskelspenninger og smerter, negativt selvbilde og tristhet, raskere irritert og problemer med søvn, vansker med konsentrasjon, uro, grubling/ bekymringstanker

Mål for kurset

 • gjenkjenne signaler på overbelastning
 • forebygge overbelastning
 • identifisere belastning
 • videreutvikle egen mestringsevne

Hva går kurset ut på?

Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre uhensiktsmessige tankemønstre og handlinger. Kursdeltakerne får lære teknikker for å bedre håndtere belastningen og stresset de står i og verktøy som de kan bruke for å skape endring. Kurset er ikke en terapigruppe, her trenger du ikke dele personlige ting om du ikke ønsker det. Disse tingene jobber hver enkelt med hjemme og hjemmearbeidet er en veldig viktig del av kurset.

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av 2 godkjente kursledere.
 • Varighet: Hver onsdag kl. 12.00 – 14.30 i 10 uker.
 • Oppstart: Onsdag 21. september. Slutt: onsdag 30 november.
 • Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje.
 • Maks 12 deltakere. Det tas forbehold om nok deltakere.
 • Kursboken «Å mestre belastning» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du får denne utdelt på første samling.
 • Pris: Kurset er gratis
 • Enkel servering

Noe for deg?

Påmelding til: Til Frisklivssentralen i Storfjord v/ Synnøve B. Løvland, tlf. 982 89 136/ synnove.lovland@storfjord.kommune.no

Påmeldingsfrist: onsdag 7. september. Maks antall deltakere: 12

For mer info om kursinnholdet ta kontakt med kursholder Ketil Slettli, tlf. 982 89 145