Fritidsklubbene i Storfjord er gratis, og skal gi et variert tilbud til kommunens ungdom på kveldstid. Klubbene skal være rusfrie, samt være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. Hver klubb har en klubbleder, som sørger for klubbens drift og tilbud. Ordensreglene finner du her.

Ungdomsklubben er åpen for de som går i 8. klasse til og med fylte 17 år.
Juniorklubben er åpen for alle som går i 5. – 7. klasse.

Klubblokalene ligger i Hatteng flerbrukshall, inngang ved skoleporten, og i kjelleren på Skibotn samfunnshus.