Hvorfor har du valgt å jobbe som frivillig i Storfjord skytterlag?

- Det begynte med at datteren min startet på treninger på Storfjord skytterlag. Hun ble dratt med av ei venninne som var medlem i laget. Gjennom oppfølging av henne på treningene, oppdaget jeg miljøet i skytterlaget og fant ut at jeg trivdes med det. Jeg oppdaget verdien med å stille opp og å føre laget videre, samt tilby aktivitet til andre. Jeg fant ut at felleskapet med å jobbe som frivillig tilførte meg noe utover en vanlig jobb.
 

Er dette noe du ønsker å anbefale andre å gjøre?

- Man får mye igjen av å være med i et frivillig miljø. Det er i tillegg bra for helsen, og det er forebyggende å være med.


Hvordan kan man melde seg for å bli frivillig i Storfjord skytterlag?

- Man kan ta kontakt med leder eller en annen medlem av laget. Mange har kommet inn som medlem gjennom skyteskolen som Storfjord skytterlag arrangerer 1-2 ganger i året.


Hvem kontakte og hvordan finner man informasjon om Storfjord skytterlag?

- Man finner info på skytterlagets hjemmeside og vi har også en Facebook-side. Dfs.no. Det er også mulig å møte opp på Brenna i lokalene der vi holder til for å få kontakt med en av trenerne eller meg som leder. Storfjord skytterlag er godt kjent her omkring, og jeg tipper alle som er kjent i kommunen vet om noen som vet at laget finnes.

Man kan starte som 9-10 åring i Storfjord skytterlag. Det er 144 medlemmer av laget pr i dag. Vi satser på bredde og synes det er viktig. Laget vårt er godt kjent når vi er på stevner og det sier sitt om engasjementet og nivået på deltagerne.

De frivillige i Storfjord skytterlag vedlikeholder utearealet rett nedenfor treningslokalet som allmennheten kan benytte seg av. Laget har lagt mange timer ned i dugnadsarbeid som vedlikehold av bygning innvendig/utvendig og uteområdet rundt og på skytebanen. Vi gjør også dugnad utenfor området som gir inntekt til laget.