Innlegget under er klipt ut fra e-post fra Fylkesmannen.

"Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsker å få innspill på områder som bør prioriteres for opprydding i 2020.

Allerede nå starter planlegging for opprydding i 2020. Miljødirektoratet starter også planlegging og sondering på områder som trenger tilskudd til denne oppryddingen.

Så dersom dere har kunnskap om områder som trenger slik prioritering for å ryddes i 2020, ønsker vi å få innspill fra dere på det nå.

 

Dette er kommet svært brått på oss, og vi ber dere gi innspill til oss innen mandag 16. september.

 

Jeg ber dere angi innspillet i form av

Stedsnavn (beskriv tydelig hvor avfallet befinner seg)

Beskrivelse av området (slik at en vet hvilket område det er snakk om, for eksempel spesifikk strand)

Begrunnelse for prioritering (for eksempel brukt til rekreasjon, viktig for dyreliv, fugleliv..)

Vernestatus (hvis relevant)

Tilgjengelighet (hvor lett/vanskelig det er å komme til området (kan det nås til fots/med bil/båt?), er det egnet for frivillig rydding, eller er det behov for spesiell kompetanse, i fall hva slags).

Annen info (har det vært ryddet tidligere, trengs oppfølging, hva slags avfall finnes på området)"

 

Flott hvis noen har innspill over områder i vår kommune som har behov for støtte til opprydding. Send innspill på epost til hilde.kibsgaard@storfjord.kommune.no