Om 1 måned starter FYSAK- vinterkonkurransen i Storfjord. Du kan allerede nå melde deg på konkurransen på Telltur.no (for de som vil registrere turene dine der). Konkurransen går på poeng. Man kan velge om man vil gå til en eller flere trimkasser i Storfjord (ikke toppturkasser), så lege man samler minimum poengsum for sin klasse. Poeng kan registreres på Telltur.no eller på papirsskjema. Du kan lese mer om konkurransen her: Fysak vinterkonkurranse

Husk å melde deg på konkurransen før du begynner å registrere poeng!