1. januar starter Fysak- vinterkonkurransen i Storfjord. Du kan allerede nå melde deg på konkurransen i Telltur.no hvis du ønsker å registrere turene dine der. Konkurransen går på poeng. Man kan velge om man vil gå til en eller flere trimpostkasser i Storfjord (ikke toppturkasser) så lenge man samler minimum poengsum i sin klasse. Poeng kan registreres på Telltur.no eller på papirskjema. Du kan lese mer om konkurransen her: Fysak vinterkonkurranse

Viktig!

Husk å melde deg på konkurransen før du begynner å registrere poeng! Turene du evt. går før du melder deg på konkurransen kommer ikke med på konkurranselista (selv om du ser de under "mine turer") Disse turene må du evt. registrere på nytt etter påmelding hvis de skal komme med i konkurransen.