Helsedirektoratet har besluttet og stenge nesten all fysioterapibehandling midlertidig for å hindre smitte av Coronaviruset. Det kan gis helsehjelp til pasienter med kritisk nødvendig behov for behandling, f.eks. til lungepasienter, pasienter med behov for rehabilitering etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Ved råd og veiledning kan fysioterapeutene kontaktes på telefon:

Barn 0- 16 år og frisklivsresept: Kommunefysioterapeut Synnøve Berntsen Løvland, tlf 982 89 136

Voksne 17 år og eldre: Privatpraktiserende fysioterapeut Anja Mellum, tlf. 977 53 405