I Storfjord kommune gjelder dette følgende hytter:

  • Gappohytta
  • Goldahytta

Se informasjon på Troms turlags hjemmeside: https://troms.dnt.no/artikler/nyheter/20081-stengte-hytter-closed-cabins/