Ordninga kalles Bedriftsintern opplæring-BIO TFFK, og er et helt nytt tiltak fra fylkeskommunen for å hjelpe bedrifter i denne vanskelige omstillingsperioden.

Bedriftene kan søke om inntil 200.000 kr til opplæring, utvikling, kompetanseheving der formålet er å opprettholde og styrke bedriftene istedenfor å gå til oppsigelse.

Tilskuddet kan gis til ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb.